Kultur- og Fritidsudvalgets udgifter

Her kan du se hvad Kultur- og Fritidsudvalget bruger på forplejning, rejser, gaver mm.

Udgifterne opgøres ikke for det enkelte medlem af udvalget, men samlet for hele udvalget. Udgifterne er angivet incl.moms. 

Nedenfor følger en kort beskrivelse af, hvad de enkelte udgiftsposter dækker over.

Forplejning

Dækker udgifter til mødeforplejning - kaffe, vand, mad mm. - i forbindelse med møder i udvalget. 

Rejser mm. 

Udgifter til transport, overnatning og forplejning i udlandet, samt udgifter til rejser i Danmark, hvor der har været overnatning. På en del af rejserne er politikerne ledsaget af en eller flere af kommunens embedsmænd og udgifter til disse er inkluderet i det samlede rejseregnskab. 

Udgifter til gaver og repræsentation i forbindelse med rejsen er også medtaget.

Øvrige udgifter 

Dækker udgifter til f.eks. særarrangementer og budgetseminarer.