Jobrotation

Når virksomhed sender en eller flere medarbejdere på efteruddannelse, kan de ansætte dig som vikar i jobrotation.

Hvis offentlige eller private virksomheder sender medarbejdere på efteruddannelse, så har de mulighed for at få tilskud til at ansætte en eller flere ledige vikarer i et jobrotationsvikariat.

Der er mange fordele for dig, hvis du bliver jobrotationsvikar: 

  • du får løn
  • du lærer en virksomhed bedre at kende - og får større netværk
  • du får erfaring
  • du får styrket din faglighed
  • du får mulighed for at løse forskellige opgaver i samarbejde med nye kolleger.

For at blive jobrotationsvikar gælder det, at du:

  • har været ledig i minimum 3 måneder forud for ansættelsen
  • ikke har været ordinært ansat på samme arbejdsplads
  • maksimum kan være ansat i 9 måneder
  • som minimum skal ansættes i 10 timer om ugen
  • bliver ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn eller den løn der gælder for tilsvarende arbejde

Hvad med dine dagpenge?

Når du som dagpengemodtager er ansat i en jobrotationsstilling, bruger du ikke af din dagpengeperiode, men du genoptjener heller ikke dagpenge i denne periode.

Hvad med kontanthjælp?

Som kontanthjælpsmodtager optjener du ikke timer til at opfylde 225-timers kravet.

I nogle tilfælde kan du, inden du starter i et vikariat, få en ulønnet praktik eller et job med løntilskud i samme virksomhed.

Hvad skal du gøre for at komme i jobrotation? 

Du kan ikke selv søge job i en virksomhed med denne ordning.
Du skal kontakte dit jobcenter og gøre opmærksom på, hvis du gerne vil være vikar i jobrotation.

Se en video med Lars, der fik et vikariat hos Arriva

Kontakt