Inspektioner

Borgerrådgiveren kan foretage inspektion af institutioner, virksomheder og tjenestesteder under Borgerrepræsentationens virksomhed.

En inspektion kan betragtes som en stikprøvekontrol af f.eks. et medborgerhus, en døgninstitution eller et andet sted under den kommunale forvaltning, hvor borgerne færdes. Inspektioner kan foretages med forudgående varsel eller være uvarslede.

En inspektion afsluttes med en større rapport, som eventuelt følges op af flere rapporter.

Kontakt