Hegn i naboskel

Læs hvem der kan bestemme hvordan jeres fælleshegn skal se ud, og hvad du skal gøre hvis I ikke kan nå til enighed.

Fælleshegn er en fællessag

Hegning i skellet mellem to ejendomme er en fællessag mellem dig og din nabo. Det vil sige, at både du og din nabo skal vedligeholde og forny hegnet i jeres skel. I skal som udgangspunkt deles om udgifterne.

I er med til at bestemme hvordan hegnet skal se ud

Du skal aftale med din nabo hvordan jeres fælleshegn skal se ud. Det gælder både højde, udformning og materialer. Inden I begynder arbejdet, skal I undersøge om ejendommene er omfattet af lokalplan eller byplan.

Når jeres hegn er omfattet af lokalplan

Hvis der er en lokalplan eller byplan på jeres ejendomme, kan der være særlige krav til hvordan hegnet ser ud. Det kan også være nødvendigt at søge om dispensation hos kommunen, fx hvis I ønsker et nyt hegn eller det eksisterende fælleshegn skal males i en ny farve.

Søg på din adresse og se om din ejendom er omfattet af lokalplan

Hvis I ikke kan blive enige om hegnet

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om fælleshegnet, skal I bruge de hegnsbestemmelser, der gælder for København. Hegnsbestemmelserne kan også fås hos kommunen.

Hent hegnsordningen for København

Hent hegnsloven med særlige bestemmelser for København

Hvis I har brug for vores afgørelse i en hegnstvist

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om vedligehold, istandsættelse eller fornyelse af fælleshegnet, kan du kontakte kommunen.

Kontakt