Hegn i naboskel

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om hegnet mellem jeres ejendomme, kan I kontakte kommunen.

Hegnet i skellet mellem to ejendomme er en fællessag mellem de to naboer. Det vil sige, at begge naboer har pligt til at vedligeholde og - om nødvendigt - forny fælleshegnet. Desuden forudsættes det, at de deles om udgifterne hertil.

Man kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud. Dog kan der i f.eks. lokalplaner være begrænsninger, som man skal overholde. Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om fælleshegnet, skal I bruge de hegnsbestemmelser, der gælder for København. Disse bestemmelser findes i §16 i den københavnske Bygningsvedtægt af 18. december 1939 og §52 i lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019 (hegnsloven).

Hegnsbestemmelserne kan også fås hos kommunen. Du skal henvende dig i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter, eller ringe til telefonnummeret nedenfor, hvis du vil have Kommunens afgørelse af en hegnstvist mellem dig og din nabo.

Kontakt