Du er her

Brønshøj Kirkegård - en landsbykirkegård

  • Mur på Brønshøj Kirkegård
  • Kort over Brønshøj Kirkegård
  • Urnefællesgrave på Brønshøj Kirkegård
  • Brønshøj Kirkegård
Brønshøj Kirkegård tilbyder et mere traditionelt kirkegårdsmiljø end byens øvrige gravpladser. Her er meget lokalhistorie og godt at gå tur.

En landsbykirkegård

Brønshøj Kirkegård er fra det 12. århundrede og omkranser Københavns ældste bygning i funktion, nemlig Brønshøj Kirke. Kirken er fra 1180'erne og formentlig opført af biskop Absalon, der 1167 grundlagde København.

Som den eneste af de københavnske kirkegårde har Brønshøj et stærkt præg af klassisk landsbykirkegård over sig. I ældre tid havde hver af sognets landsbyer deres egne, særlige områder på kirkegården, som oprindeligt kun dækkede arealet lige nord og syd for kirken. Siden er kirkegården blevet udvidet flere gange i takt med befolkningstilvæksten i området.

Velegnet til spadsereture

Brønshøj Kirkegård er lille og tæt belagt og har derfor ikke det parkpræg, som kendetegner kirkegårde som Assistens, Bispebjerg og Vestre. Brønshøj Kirkegård egner sig til spadsereture, men inviterer ikke til f.eks. cykelture og løb.

Fakta om Brønshøj Kirkegård

Brønshøj Kirkegård er på små 3 hektar og rummer en række forskellige slags både urne- og kistegravsteder. Der er ikke noget kapel, som kan bruges til højtideligheder, men Brønshøj Kirke ligger altså på selve kirkegården. Alternativt kan man benytte en af Københavns Kommunes kapelsale på kommunens øvrige kirkegårde.