Børnebidrag

Hvis I som forældre ikke bor sammen, skal den ene af jer muligvis betale et beløb til den anden forælder. Det hedder et børnebidrag.

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan den ene forældre skulle betale et beløb til den anden forælder. Det hedder et børnebidrag. 

Det er ikke længere din kommune, der har med børnebidrag at gøre. Siden 1. oktober 2012 har det været Udbetaling Danmark, der har haft opgaven med såkaldte familieydelser. 

Læs mere om familieydelser på borger.dk

Hvis du modtager familieydelser og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme. 

Læs mere om børnebidrag på borger.dk

Uenighed om børnebidraget

Hvis du og barnets anden forælder er uenige om børnebidraget, skal I kontakte Statsforvaltningen