Bestilling af kondomer

Organisationer, væresteder og lignende, der henvender sig til udsatte borgere, kan bestille kondomer hos København Kommune.

For at sikre at kondomerne kun udleveres til de relevante målgrupper, foretager Center for Sundhed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en konkret vurdering af alle indkomne bestillinger.

Kontakt