Assistens Kirkegård - Danmarks nok mest berømte gravplads

  • Assistens Kirkegård. Foto: P. Wessel
    P. Wessel / Københavns Kommune
Hent de basale oplysninger til din næste tur på kirkegården

Værd at vide om Assistens

Assistens Kirkegård er fra 1760. Store dele af kirkegården fungerer i dag som kirkegårdspark, men ca. 1/4 af arealet er stadig i brug som begravelsesplads og skal være det i hvert fald indtil år 2150. Her er et stort udvalg af både kiste- og urnegravsteder og også en stor variation i gravstedsejernes ofte meget personlige måde at mindes deres døde på.

Kirkegården blev fredet i 2014. 

I 2019 fik Assistens Kirkegård en udviklingsplan, der giver konkrete pejlemærker for kirkegårdens udvikling de næste mange år. Hent Assistens Kirkegårds udviklingsplan.