Økonomiudvalgets mødeplan

Afvikling af Økonomiudvalgets møder under COVID-19

Økonomiudvalgets møder gennemføres som fysiske møder i Udvalgsværelse D. Medlemmer, der på grund af øget risiko i forbindelse med COVID-19 ikke ønsker at møde fysisk op, kan deltage via Teams.

Møderne afholdes som udgangspunkt tirsdage i tidsrummet kl. 15.30-18.30. Møderne er i videst muligt omfang afstemt med møderne i Borgerrepræsentationen. Der er ikke møder i Økonomiudvalget i ferieperioderne (vinter-, sommer- og efterårsferien) samt perioderne omkring helligdagene. I forbindelse med afholdelse af f.eks. budgetseminar afholdes Økonomiudvalgets møde et andet sted end på Københavns Rådhus.

*= Fællesmøde med Det Centrale Samarbejdsorgan (den 10. august) samt fællesmøde med Handicaprådet (den 17. august) er kl. 15.30-16.30.