Du er her

Økonomiudvalgets mødeplan

Økonomiudvalget afholder ugentlige møder på Københavns Rådhus i udvalgsværelse F på 2. sal.

Møderne afholdes som udgangspunkt tirsdage i tidsrummet kl. 15.30-18.30. Møderne er i videst muligt omfang afstemt med møderne i Borgerrepræsentationen. Der er ikke møder i Økonomiudvalget i ferieperioderne (vinter-, sommer- og efterårsferien) samt perioderne omkring helligdagene.

*) 10. april: Afholdes i forbindelse med Økonomiudvalgets studietur.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.