Affaldssortering i København

Affalds-ABC

Søg på dit affald

Søg på et specifikt stykke affald og få svar på, hvordan det skal sorteres i Affalds-ABC'en
Storskrald

Storskrald

Læs om, hvad du kan stille ud til storskrald. Bemærk der er forskel på storskrald i hus og i lejlighed.
Madaffald (bioaffald)

Madaffald

Find ud af, hvordan du sorterer dit madaffald, og få svar på de oftest stillede spørgsmål.
Plast, mad- og drikkekartoner

Plast, mad- og drikkekartoner

Find ud af, hvordan du sorterer plast, mad- og drikkekartoner. Emballage skal tømmes, så godt du kan.
Restaffald

Restaffald

Find ud af, hvad du må komme i beholderen til restaffald i Københavns kommune.
Farligt affald

Farligt affald

Læs om, hvordan du sorterer farligt affald i Københavns Kommune. Bemærk forskelle for hus og lejlighed.
Pap

Pap

Læs om, hvordan du sorterer pap i Københavns Kommune.
Elektronik

Elektronik

Læs om, hvordan du sorterer elektronikaffald i Københavns Kommune. Bemærk, at der er forskel på, om du bor i hus eller lejlighed.
Papir

Papir

Læs om, hvordan du skal sortere papir i Københavns Kommune. Papir og pap må ikke blive blandet.
Glas

Glas

Find ud af, hvordan du sorterer glas i Københavns Kommune, og find en glascontainer tæt på dig.
Haveaffald

Haveaffald

Bliv klogere på, hvordan du sorterer haveaffald. Bemærk forskellig afhentning for hus og lejlighed.

Metal

Læs om, hvordan du sorterer metalaffald i København Kommune. Større ting af metal skal til storskrald.