Du er her

Affaldssortering i København

Affalds-ABC

Søg på dit affald

Søg på et specifikt stykke affald og få svar på, hvordan det skal sorteres i Affalds-ABC'en
Bioaffald

Sortering af bioaffald

Find ud af, hvordan du sorterer bioaffald i Københavns Kommune, og få svar på de oftest stillede spørgsmål om bioaffaldsordningen
Plast

Sortering af plast

Find ud af, hvordan du sorterer plast i København. Plasten skal være fri for madrester eller væske.

Sortering af restaffald

Find ud af, hvad du må komme i beholderen til restaffald i Københavns kommune.
Farligt affald

Sortering af farligt affald

Læs om, hvordan du sorterer farligt affald i Københavns Kommune. Bemærk forskelle for hus og lejlighed.
Pap

Sortering af pap

Læs om, hvordan du sorterer pap i Københavns Kommune
Elektronik

Sortering af elektronik

Læs om, hvordan du sorterer elektronikaffald i Københavns Kommune. Bemærk der er forskel på, om du bor i hus eller lejlighed
Storskrald

Sortering af storskrald

Læs om hvad du kan stille ud til storskrald. Bemærk der er forskel på storskrald i hus og i lejlighed.
Papir

Sortering af papir

Læs om, hvordan du skal sortere papir i Københavns Kommune. Papir og pap må ikke blive blandet.
Glas

Sortering af glas

Find ud af hvordan du sorterer glas i Københavns Kommune, og hvor der er en glascontainer i nærheden af dig.
Haveaffald

Sortering af haveaffald

Bliv klogere på hvordan du sorterer haveaffald. Bemærk forskellig afhentning for hus og lejlighed
Metal

Sortering af metal

Læs om, hvordan du sorterer metalaffald i København Kommune. Større ting af metal skal til storskrald.