Affaldssortering i København

Affalds-ABC

Søg på dit affald

Søg på et specifikt stykke affald og få svar på, hvordan det skal sorteres i Affalds-ABC'en
Storskrald

Storskrald

Læs om hvad du kan stille ud til storskrald. Bemærk der er forskel på storskrald i hus og i lejlighed.
Bioaffald

Bioaffald

Find ud af, hvordan du sorterer bioaffald i Københavns Kommune, og få svar på de oftest stillede spørgsmål om bioaffaldsordningen.
Plast

Plast

Find ud af, hvordan du sorterer plast i København. Plastemballage skal tømmes, så godt du kan.

Restaffald

Find ud af, hvad du må komme i beholderen til restaffald i Københavns kommune.
Farligt affald

Farligt affald

Læs om, hvordan du sorterer farligt affald i Københavns Kommune. Bemærk forskelle for hus og lejlighed.
Pap

Pap

Læs om, hvordan du sorterer pap i Københavns Kommune.
Elektronik

Elektronik

Læs om, hvordan du sorterer elektronikaffald i Københavns Kommune. Bemærk, at der er forskel på, om du bor i hus eller lejlighed.
Papir

Papir

Læs om, hvordan du skal sortere papir i Københavns Kommune. Papir og pap må ikke blive blandet.
Glas

Glas

Find ud af, hvordan du sorterer glas i Københavns Kommune, og hvor der er en glascontainer i nærheden af dig.
Haveaffald

Haveaffald

Bliv klogere på, hvordan du sorterer haveaffald. Bemærk forskellig afhentning for hus og lejlighed.
Metal

Metal

Læs om, hvordan du sorterer metalaffald i København Kommune. Større ting af metal skal til storskrald.