10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne

Flere børn og unge skal have mulighed for at komme med i de københavnske idrætsfællesskaber.

DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale for perioden 2020-2024. Målet er, at 10.000 flere børn og unge skal blive en del af de gode idrætsfællesskaber i deres hverdag.

Ambitionen med samarbejdet er også at bryde med den sociale og geografiske ulighed, der karakteriserer børn og unges mulighed for bevægelse og idræt i København.

Samarbejdet handler blandt andet om at hjælpe og styrke idrætsforeningerne lokalt, så de kan rekruttere og fastholde flere børn og unge. Der er et særligt fokus på at få flere piger ind i idrætsfællesskaberne.

Læs mere om samarbejdet med DGI Storkøbenhavn her.

Kontakt

Marie Schytte Krabbe