Du er her

Forældreindflydelse

Få indflydelse på dagligdagen i dit barns dag- eller fritidstilbud.

Som forælder kan du få indflydelse på dagligdagen i dit barns dag- eller fritidstilbud, hvis du bliver valgt ind i forældrebestyrelsen, institutionsbestyrelsen eller forældrerådet.

I bestyrelsen og rådet kan du sammen med andre forældre, medarbejdere og ledere drøfte spørgsmål omkring pædagogik og økonomi og på den måde være med til at sætte retningen for dag- og fritidstilbuddet.

Forældreindflydelsen er organiseret forskelligt i de kommunale klynger og i de selvejende institutioner. Læs mere om forældreindflydelse i kommunale klynger og i de selvejende institutioner i vejledningerne nedenfor. 

Hvis du er blevet valgt ind i forældrebestyrelsen, institutionsbestyrelsen eller forældrerådet, kan du her på siden også hente inspiration til det konkrete arbejde og samarbejde om det gode børneliv. Inspirationsmaterialet er udviklet med udgangspunkt i strukturen for forældreindflydelse i de kommunale klynger, men kan også sagtens anvendes i selvejende institutioner.

Pilotforsøg: Hvordan sikrer vi forældreindflydelse i kommunale klynger?

I 2017-2018 gennemføres pilotforsøg, der skal undersøge, hvordan organiseringen af forældreindflydelsen i kommunale klynger kan give de bedst mulige rammer for indflydelse. Pilotforsøgene beskrives i samarbejde med de deltagende bestyrelser og råd, men kan for eksempel handle om:

  • Hvordan man kan styrke forældreindflydelsen yderligere inden for de eksisterende rammer
  • Hvordan forældrerådene kan spille en større rolle
  • Hvordan forældrebestyrelsen bliver bedre til at samarbejde med lokalområdet for eksempel virksomheder, foreninger, organisationer og skolebestyrelse
  • Hvordan strukturen for forældreindflydelse kan organiseres anderledes

Hvis jeres forældrebestyrelse eller forældreråd har interesse i at deltage i et pilotforsøg, kan I drøfte det med klyngelederen eller den pædagogiske leder.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.