Spar penge og CO2 - bliv partner i Energispring

Københavns Kommune opfordrer bygningsejere, udlejere og interesseorganisationer til at gå forrest og være med i partnerskabet Energispring

Store aktører på ejendomsmarkedet nøjes ikke med skåltaler. De vil have konkrete redskaber til at opnå energibesparelser. Dem får de i Energispring. Du kan også blive en del af partnerskabet.

Energispring er et partnerskab mellem Københavns Kommune, store bygningsejere , HOFOR,  andelsboligforeninger, udlejere, administratorer og interesseorganisationer. Vi er 28 markante aktører, som går forrest i at sikre et effektivt og lavt energiforbrug, for energi skal ikke gå til spilde - det koster unødigt, både på virksomhedens bundlinje og på vores CO2 aftryk.

Godt for klimaet og for bundlinjen

Som initiativtager har Københavns Kommune påbegyndt energioptimering på hovedparten af kommunens ejendomsportefølje og allerede nu kan det dokumenteres, at pengene investeret i energibesparelser, også tjener sig hjem. De erfaringer deler vi gerne med vores partnere i Energispring, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

”Ved at gå ind i et fællesskab får vi en fantastisk platform til at inspirere og lære af hinanden. Det er ikke kun godt for byen, klimaet og planeten. De energibesparelser I opnår, kommer jeres bygninger, lejere, andelshavere og jeres egen organisation til gode,” siger han.

Erfaringerne viser, at en bygningsejer typisk kan spare fem til ti procent af energiforbruget alene ved at optimere varmeanlægget og være bevidst om forbruget.

Som partnere i Energispring får I hjælp til at opnå energibesparelser i jeres ejendomsportefølje, ved fx at få tjek på varmeanlægget i bygningen, så det kører optimalt, samt hjælp til at overvåge jeres vand- og varmeforbrug, så I kan sætte ind præcis der, hvor der er flest besparelser at hente.

Energispring kan reducere 6.000 ton CO₂

De 28 aktører på ejendomsmarkedet repræsenterer et samlet areal, der svarer til godt 10 procent af bygningsmassen i København. Med aftalen om at spare på energiforbruget giver de et vigtigt bidrag til Københavns Kommunes ambitiøse plan om at blive CO₂-neutral i 2025.

Målet i Klimaplanen er at få 17 procent af Københavns bygningsmasse med i Energispring. Det vil betyde, at København får indfriet Klimaplanens samlede besparelsespotentiale i bygningerne på omkring 6.000 ton CO₂ i 2025, ved at der spares sammenlagt godt 20 procent af energiforbruget.

Første CO₂-neutrale hovedstad

Københavns Kommune har med Klimaplanen sat sig det mål at blive verdens første CO₂-neutrale hovedstad i 2025. Det vil sige, at vi vil spare ligeså meget CO2 som vi udleder. Det kræver samlede CO₂-besparelser på 2,4 mio. tons fra 2005 til 2025.

Klimaplanen er en helhedsplan med en række konkrete delmål og initiativer inden for fire spor: Energiforbrug, energiproduktion, transport og Københavns Kommune som klimavirksomhed. Energispring er et af initiativerne inden for energiforbrug, hvor målet er, at der skal spares 20 % på energiforbruget i bygninger inden 2025.

Det gør vi ved at:

 • Samarbejde om at realisere det energibesparende potentiale i ejendomme i København
 • Vise et højt ambitionsniveau for at udvikle fremtidens energirigtige bygninger
 • Opnå lavere el- og varmeregninger til glæde for københavnere og bygningsejere

Hvad får du i Energispring?

For partner i Energispring direktør Andreas Just Karberg, Karberghus A/S, betød partnerskabet en opvågning i forhold til at drive sine ejendomme billigere og mere klimavenligt. Han fik installeret solceller på taget på en af virksomhedens ejendomme og vil ansætte en teknisk ejendomschef med indsigt i energirigtig drift. Andreas Just Karberg ser benchmarking af energidata som det største aktiv i Energispring.

Benchmarking er et af de tilbud, som Københavns Kommune og HOFOR stiller til rådighed. Partnerne udvælger selv hvilke bygninger, de vil have med og udvekslingen af data foregår i et fortroligt rum. Men hvad tilbyder Energispring ellers?

Kurser i energirigtig drift – både for driftsfolk og ledelse
Inspiration og sparring om energi på mindst fire årlige workshops
Redskaber og viden om driftsoptimering af varmeanlæg, afkøling og ventilation
Benchmarking af varmeforbrug i dine bygninger med ligestillede. Hvad er potentialet for besparelse og hvordan kan jeg opnå det?

Hvordan kommer du med?

For at blive partner i Energispring skal I skrive under på den frivillige partnerskabsaftale. Den består af syv principper – at vi deler viden, vi omsætter ord til handling, vi tænker langsigtet, vi hjælper beboere og lejere med energirigtig adfærd, vil følger op og benchmarker, vi er ambassadører og vi deltager aktivt i partnerskabet. Du kan se partnerskabsaftalen her.

Du er altid velkommen til at kontakte Energisprings sekretariat på mail energispring@tmf.kk.dk og på telefon 27 11 28 59.

De nuværende partnere i Energispring:

 • Aberdeen
 • Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
 • Arup og Hvidt
 • By og Havn
 • Bygherreforeningen
 • Bygningsstyrelsen
 • Castellum
 • Colliers International
 • Corpus Development
 • CPH Containers
 • Danica Pension
 • Datea
 • Dansk Byggeri
 • DEAS
 • DR
 • Grundejernes Investeringsfond
 • HOFOR
 • Karberghus A/S
 • KLP Ejendomme
 • Københavns Ejendomme og Indkøb
 • Københavns Klimakarré
 • Lejernes LO i Hovedstaden
 • P+ Pension
 • Pension Danmark
 • PKA Ejendomme
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Steen og Strøm Danmark A/S
 • Teknik- og Miljøforvaltningen
 • Vest Administration A/S

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.