Søg

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke

Her kan du læse kvarterplanen for Bispebjerg Bakke.

Bispebjerg huser nogle af Københavns mest ikoniske velfærdsbyggerier på og omkring den grønne bakketop, og kvarterets beboere har adgang til grønne kreative oplevelser i Bispebjerg Kirkegård, Lersøparken, Bispebjerg Hospital og snart den lokale park på Grønningen.  Kvarteret rummer også levn fra industriens indtog i kvarteret, og er dermed et kvarter med mange forskellige kvaliteter, muligheder, historier – og udfordringer.

Kvarterplan for Bispebjerg Bakke

I 2021 har områdefornyelsen og kvarteret været i gang med at lave den kvarterplan, som danner ramme om områdefornyelsens arbejde frem til 2026.

Kvarterplanen beskriver de 11 indsatser, som områdefornyelsen iværksætter i 2022 og de kommende fem år. Kvarterplanen er skrevet i samarbejde med borgere og aktører i området og blev godkendt politisk af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i 3. februar 2022.

Hvad er en områdefornyelse?

Områdefornyelsen skal understøtte en positiv udvikling i et byom­råde med komplekse sociale udfordringer, store trafikårer og en del nedslidte boliger. Vi udvikler kvarteret gennem integrerede fysiske, sociale og kulturelle indsatser. Områdefornyelsen er til stede i kvarteret i fem år og skaber udviklingen i kvarteret i tæt samarbejde med dets borgere, brugere og interessenter og med hjælp fra alle kommunens forvaltninger og faglige eksperter. Københavns Borgerrepræsentation har reserveret 78,8 mio. kr. til en 5-årig områdefornyelse på Bispebjerg Bakke (2021-2026).

Kontakt

Områdefornyelsen Bispebjerg Bakke

Magistervej 4

2400 København NV