Søg

Sådan sorterer du dit farlige affald

Læs om, hvordan du sorterer farligt affald. Bemærk, der er forskel på hus og lejlighed.

Det må du sortere som farligt affald

 • Maling og malingbøtter
 • Opløsningsmidler og kemikalier
 • Skrappe rengøringsmidler
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør
 • Batterier
 • Kosmetik herunder neglelak
 • Alle former for spraydåser
 • Emballage, som har indeholdt farligt affald
 • Håndsprit. Husk at se efter faresymbolerne

Farligt affald, som altid skal på genbrugsstationen

 • Uaffyret fyrværkeri
 • Trykflasker

Det må du ikke sortere som farligt affald

 • Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket
 • Tomme beholdere og dunke fra milde rengørings- og vaskemidler. Beholdere med og uden faremærket sundhedsfare, skal i ordningen for plastaffald

Se mere på Nem Affaldsservice

Stil spørgsmål til din affaldsordning eller se hvornår dit affald bliver hentet, søg på et bestemt stykke affald, bestil reparation af en beholder, bestil en midlertidig container og meget mere.

Det skal du vide om farligt affald

Hvis du bor i hus

Når du bor i hus, får du tømt din røde boks til farligt affald fire gange om året.

Boksen skal stilles ud senest kl. 07.00 samme dag, som den bliver tømt.

Boksen skal stilles synligt på matriklen, så renovationsarbejderen kan se den, når vedkommende går forbi på fortovet.

Husk, at låget skal kunne lukkes på boksen.

Du må gerne komme batterier i den røde boks til farligt affald.

Hvis du bor i lejlighed

Når du bor i lejlighed, skal dit farlige affald placeres i ejendommens miljøskab. Er jeres skab med kodelås, er koden 4444.

Batterier skal afleveres i batteribeholderen.

Her kan du aflevere dit farlige affald

 • Miljøskab eller rød boks der, hvor du bor
 • Farvehandlere, der tager imod malingrester, terpentin osv.
 • Genbrugs- og nærgenbrugsstationer
 • Bliv batteriindsamler og hent en batterikasse på genbrugsstationen
 • Batterier kan også afleveres til en lang række detailhandlere

Det sker der med dit farlige affald

Farligt affald sendes til specialbehandling og genanvendes så vidt muligt.

Kontakt

Område for Affald og Ressourcer

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Har du brug for at skrive til os?

Kontakt os via selvbetjeningen Nem Affaldsservice.

 

Benyt kun "Skriv sikkert til os", hvis din henvendelse indeholder fortrolige oplysninger.