Bekymring om radikalisering

Er du bekymret for en du kender?

Hvis du som medarbejder, borger eller pårørende oplever bekymrende adfærd hos en person i Københavns Kommune, bør du kontakte Infohus København.
Du kan ringe alle dage mellem kl. 8-22 på 93 50 05 29.

Er du bekymret for en borger, som ikke bor i Københavns Kommune, kan du ringe til den nationale hotline alle dage mellem kl. 8-22 på 41 74 90 90.

Brug for rådgivning om ekstremisme?

VINK tilbyder rådgivning og støtte til fagpersoner og pårørende til borgere i risiko for radikalisering. Vi taler gerne med dig om, hvordan du kan håndtere svære situationer og besvarer dine spørgsmål.

Ring til VINK alle hverdage mellem kl. 9-16 på 33 17 29 29.

Hvornår er der grund til bekymring?

Det kan være svært at vide, om der er grund til at være bekymret, men der er en række tegn, som du bør være opmærksom på.

Læs mere om hvilke tegn, du skal være opmærksom på.

Hvad er VINK?

VINK er Københavns Kommunes enhed for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Vi arbejder med tre overordnede indsatsområder:

1. Målrettet forebyggende indsats i civilsamfundet gennem aktiviteter såsom dialog med forældre og ungedialogindsats for forebyggelse af online-radikalisering.

2. Foregribende indsats i relation til risikomiljøer og radikaliseringstruede borgere, der blandt andet består af mentor- og pårørendecoachforløb til radikaliseringstruede borgere og deres pårørende, opkvalificering af frontpersonale samt rådgivning af professionelle og pårørende.

3. Indgribende indsats over for individer i ekstremistiske miljøer, der blandt andet består af indsatser for hjemvendte fra konfliktzoner og deres familier samt exitindsatser og mentorforløb for individer, der er i kontakt med ekstremistiske miljøer. 

Læs mere på VINKs hjemmeside.

Kontakt

+45 33 17 29 29