Du er her

Rådgivning om radikalisering

Få hjælp, hvis du kender én, der flirter med voldelige, ekstremt religiøse, fascistiske eller nazistiske grupper.

Er du forældre til, pædagog for eller ven til en ung, der viser tegn på at være radikaliseret står vi i Københavns Kommune klar til at hjælpe. 

Alle forældre, pædagoger, lærer og unge kan gratis få hjælp og rådgivning i vores særlige antiradikaliseringsenhed, VINK. Ring til os på 33 17 29 29. 

Hvad tilbyder vi?

VINK, arbejder for at styrke inklusion af og dialog med unge, der kan være tiltrukket af ekstreme ideologiske eller religiøse fællesskaber. Blandt andet ved at give adgang til relevant viden, metoder og netværk. VINK-sekretariatet består af fire faste medarbejdere og ca. 10 mentorer og forældrecoaches med vidt forskellige faglige og personlige baggrunde. VINK samarbejder desuden med SSP-København og Den Kriminalpræventive Sektion i Københavns Politi, ligesom der er  løbende dialog med socialrådgivere, jobkonsulenter, gadeplansmedarbejdere, skolelærere, mv. 

Vores uddannede forældrecoaches og mentorer arbejder særligt på at styrke forholdet i familien, få de unge i gang med eller tilbage i uddannelse eller et job – og som kan støtte de unge i at dyrke fritidsinteresser, der fremmer deres sociale trivsel og udvikling. De kan samtidig give medarbejdere i skoler, klubber og institioner sparring og rådgivning om, hvordan de bedst forebygge radikalisering blandt de unge.

Vi tilbyder også skræddersyede oplæg eller temadage på arbejdspladser, og vi afholder jævnligt tværfaglige dialogmøder med forskellige danske eller udenlandske oplæg om inklusion og tidlig forebyggelse af radikalisering.

Læs mere på VINKs hjemmeside

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.