Søg om udvidet udendørsservering i forbindelse med Coronakrisen/Covid-19

Nu kan du ansøge om at have mere udeservering end du plejer.

På baggrund af ny politisk beslutning den 30. september 2020 forlænges ordningen om udvidet udeservering under samme forudsætninger og kriterier som hidtil. For at benytte denne muligheden skal interesserede restaurationer og caféer sende en ny ansøgning, som vi vil behandle hurtigst muligt. Som del af sagsbehandlingen skal Københavns Politi godkende den ansøgte opstilling. Forvaltningens myndighedsudøvelse vil tage hensyn til, at ordningen forlænges frem til 2021.

Du kan søge om ekstra arealer som udvidelse af din udeservering på fortovet, på pladser, i parker og på parkeringspladser ud for din egen facade. 

Når du søger om udvidelse af din udeservering, skal du IKKE ansøge som udendørsservering, men du skal søge arrangementstypen ‘Covid-19 særtilladelse’. 

Søg om udvidelse af din udeservering - husk at søge arrangementstypen 'Covid-19 særtilladelse'

Før du ansøger skal du være opmærksom på, at: 

  • Der tillades som udgangspunkt kun udvidelser ud for egen facade. 
  • Der skal som udgangspunkt være 1,5 meters fri passage, så fremkommeligheden sikres, ligesom adgangsveje, døre og porte skal friholdes. 
  • Der lægges vægt på, at udvidelserne ikke begrænser borgernes adgang til offentlige siddepladser fx på bænke, kajkanter mv. 
  • Der tillades kun ekstra arealer ved restaurationer mv., der serverer fødevarer. 
  • Udvidelsen ikke vil danne praksis for fremtidige tilladelser. Anskaffelse af inventar til tillægsarealer skal derfor være med henblik på tilladelsens meget begrænsede varighed.   
  • På ekstra arealer tillades kun udeservering tirsdag-lørdag og kun frem til kl. 22:00.  
  • Du skal medsende en tegning af det ekstra areal du ansøger om. 
  • Restauratørerne er ansvarlige for at holde arealerne pæne og ryddelige. 

 

 

Kontakt