Tværfaglig Klassegennemgang

Københavns kommune har besluttet at alle folkeskoleelever mindst én gang skal have gennemgået et "socialt tjek", inden de når 5. klasse.

Forskning peger på, at der er en meget klar sammenhæng mellem dårlig trivsel, manglende udvikling og adfærdsmæssige problemer i skolen og en lang række sociale problemer, som kan ramme en i voksenlivet.

På denne baggrund har Københavns Kommune besluttet, at alle folkeskoleelever mindst én gang inden 5. klasse skal drøftes i et tværfagligt forum. Formålet med dette er, at kommunen bliver bedre til tidligt og systematisk at sætte ind med den rigtige hjælp til de børn, som kan have behov for ekstra støtte i skolen.

For at understøtte dialogen i det tværfaglige samarbejde har kommunen udviklet dialogredskabet ”Tværfaglig Klassegennemgang”, som netop skal bruges til at få øje på, drøfte og samarbejde om de elever, som viser begyndende tegn på faldende trivsel, manglende udvikling eller adfærdsmæssige udfordringer i skolen.

Redskabet bruges ved en klassegennemgang, hvor en eller flere lærere fra børnenes klasseteam, skolesocialrådgiveren og evt. andre ressourcepersoner, som kender børnene, deltager. Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om børns trivsel og udvikling kombineret med en løsningsfokuseret dialog gennemgås alle børn i klassen med det formål at vurdere, om der er nogle af børnene, som har behov for ekstra støtte i skolen.

Du kan finde samtykkeerklæringer her og forældrebreve her.