Anmod om ny beregning for godtgørelse af transportudgifter

Har du fået godtgørelse til transportudgifter mellem 1. januar 2012 og 31. marts 2016, kan det være, at du har fået for lidt penge.

Kommunen har beregnet kompensationen for skatten for transportgodtgørelse forkert i perioden 1. januar 2012 og 31. marts 2016. Du kan derfor bede kommunen om at foretage en ny beregning af din godtgørelse, der viser, om du har fået for lidt udbetalt

Vi har ikke mulighed for selv at finde frem til alle de sager, hvor der kan være fejl i udbetalingen. Derfor kan du kontakte os, hvis du modtog kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, mens du var i tilbud, og ønsker, at vi regner på det for dig. 

 

Forældelse

Kommunen skal ved behandling af en sag om genoptagelse tage stilling til spørgsmålet om forældelse. Det skal ske efter reglerne i lov om forældelse af fordringer.

De enkelte månedlige udbetalinger af godtgørelse forældes løbende efter 3 år.

Spørgsmål om forældelse afgøres konkret i hver enkelt sag. Der kan f.eks. være spørgsmål om forældelsesfristen er afbrudt.

Sådan kontakter du os

Skriv til os via Digital Post  (husk NemID): Anmodning om ny beregning af transportgodtgørelse 

Er du fritaget fra Digital Post, kan du skrive til os her: 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats
Bernstorffsgade 17, 165
1577 København V 

Du hører fra os inden for 10 arbejdsdage. Så træffer vi en afgørelse om, hvorvidt du har penge til gode.

Kort om transportgodtgørelsen i perioden 1. januar 2012 til 31. marts 2016

Bogere havde ret til transportgodtgørelse, hvis de modtog kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse og deltog i tilbud, som jobcentret havde visiteret til.
Borgere havde ret til transportgodtgørelse, hvis de havde over 3 km til tilbudsstedet. Godtgørelsen kan maksimalt dække udgifter til transport i op til 24 km.

Tilbud fra jobcentret
Tilbud, som udløste dækningen af transportomkostningerne, kunne fx være aktivering, virksomhedspraktik, nytteindsats, uddannelse og kurser.

Nye regler for godtgørelse af transport med mere efter 1. april 2016
Transportgodtgørelsen blev fra april 2016 ændret til, at man ved deltagelse i tilbud fra jobcentret modtager en standard dagstakst, som kompensation for udgifter ved at deltage i tilbud, altså ikke kun transport.
Du kan læse mere om de nuværende retningslinjer her 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.