Tillid på dagsordenen

Politikker og indsatsområder inden for tillidsbaseret ledelse.
Ikon med hånd på papir
Et charter for arbejdsfællesskaber skal bidrage til trivslen og give bedre service til borgerne.
""
Se vores film om arbejdet med tillid i Københavns Kommune. Se også film fra Tillidskonferencen på Københavns Rådhus i maj 2017.
""
Her kan du blandt andet læse ”Kodeks for tillid” og interviews om tillidsdagsordenen (DK og UK).

Cases

Med klippekortet skal medarbejdere og borgere sammen finde løsninger. Og Tillidsdagsorden kan give fagligt råderum til glæde for de ældre.
I Socialforvaltningen (SOF) er det målet at gøre det nemmere for borgere med psykisk sårbarhed at få hjælp af det offentlige hjælpesystem.
I Kultur- og fritidsforvaltningen (KFF) har de sluppet medarbejdernes gode ideer løs. Det er blandt andet sket med Mandatkortet.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fået færre mål i deres resultatkontrakter. Det har skabt en klarere retning for arbejdet.
Tre minutter til støttestrømper. Registreret minut for minut. Sådan var hjemmeplejen i SUF organiseret. Nu er kontrol erstattet af tillid.
I Socialforvaltningen (SOF) har de etableret MeningsSamlingen for at komme regeltyranniet til livs.
I De Socialfaglige Udviklingslaboratorier (SOFLab) finder medarbejdere, borgere, politikere og ledere løsninger sammen.