Tilbygning til hus

Find ud af hvordan du får en byggetilladelse, hvis du skal opføre en tilbygning til dit hus.

Trin 1: Inden du søger byggetilladelse

Find ud af hvilke rammer der gælder for din ejendom

Ønsker du at opføre en tilbygning til dit hus, skal du undersøge planlægningen af området, hvor dit hus ligger. Din ejendom kan nemlig være omfattet af lovgivning med bestemmelser for hvor meget du må bygge, fx servitutter, lokalplaner og byplaner. Bestemmelser i fx en lokalplan går forud for bygningsreglementets bestemmelser.

Se hvilke rammer der gælder for din ejendom

Bygningsreglementet regulerer dit byggeri

Bygningsreglementet gælder for byggeri i hele Danmark, og beskriver blandt andet din ret til at opføre byggeri på din ejendom. Byggeretten er defineret af bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold.

Hvis dit byggeri ikke er indenfor din byggeret, eller ikke er reguleret af byggerettens bestemmelser, skal kommunen helhedsvurdere dit byggeri.

Læs om byggeret og helhedsvurdering på bygningsreglementet.dk

Tekniske krav til dit byggeri

Bygningsreglementet stiller også tekniske krav til din tilbygning, fx indretning, dagslys, energi og indeklima.

Det er dit ansvar, at byggeriet overholder de tekniske krav.

Bebyggelsesprocent og bebyggelsesgrad

Bebyggelsesprocent og bebyggelsesgrad er to begreber der er med til at regulere tætheden i fx et villaområde.

Bygningsreglementet bruger begrebet bebyggelsesprocent. Servitutter og deklarationer bruger gerne begrebet bebyggelsesgrad.

Når du udregner bebyggelsesgrad skal du bruge den samlede bebyggelses fodaftryk på grunden. Du skal fratrække et eventuelt vejareal, når du udregner grundens areal.

Sådan udregner du bebyggelsesprocent

Vi anbefaler, at du kontakter en privat byggerådgiver

Se hvordan en privat byggerådgiver kan hjælpe dig i ansøgningsprocessen

 

Trin 2: Når du laver din byggeansøgning

Du skal søge om byggetilladelse i den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø.

Det er vigtigt, at du vedlægger det materiale, vi har beskrevet her på siden. Ellers risikerer du, at ansøgningen bliver afvist.

Søg om byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg og Miljø

Vælg den rigtige ansøgningstype

Du skal vælge ansøgningstype i Byg og Miljø. Vælg enfamiliehus, hvis du opfører en tilbygning til dit eksisterende enfamiliehus.

Vedhæft underskrevet fuldmagt

Hvis du bruger en privat byggerådgiver, skal du som ejer give fuldmagt til byggeriet.

Sådan udfylder du en fuldmagt

Beskriv, hvad du søger tilladelse til og vedlæg dokumentation

Du skal beskrive tilbygningen og vedlægge tegningsmateriale. Nederst på siden kan du se hvilket tegningsmateriale du skal bruge.

Indplacer dit byggeri i en brandklasse og konstruktionsklasse

Sådan indplacerer du dit byggeri i en brandklasse

Sådan indplacerer du dit byggeri i en konstruktionsklasse

Udfyld erklæring om tekniske forhold i byggeriet

Du skal vælge, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet, der stiller krav til din tilbygning. Når byggeriet er færdigt, skal du dokumentere, at byggeriet overholder kravene.

 

Trin 3: Inden du må starte byggeriet

Før du går i gang med dit byggeri, skal du have din byggetilladelse. Byggetilladelsen gælder i 1 år. Du skal give os besked om, at du har begyndt byggeriet, inden byggetilladelsen udløber. Ellers er din tilladelse ugyldig.

Sådan giver du besked om, at du begynder byggeriet

Anmeld byggeaffald til kommunen

Sådan anmelder du byggeaffald til kommunen

 

Trin 4: Inden du tager byggeriet i brug

Du skal færdigmelde og dokumentere byggeriet

Når du færdigmelder dit byggeri, skal du skrive under på, at du overholder lovgivningen. Du skal også dokumentere, at byggeriet overholder kravene i de tekniske kapitler i Bygningsreglementet.

Sådan færdigmelder du dit byggeri

Se vejledning til dokumentation ved færdigmelding på bygningsreglementet.dk

Du skal modtage en tilladelse til at tage byggeriet i brug

Når vi modtager din færdigmelding, kontrollerer vi, at du har sendt dokumentation for de tekniske kapitler, som din tilbygning er omfattet af.

Er din dokumentation fyldestgørende, sender vi dig en tilladelse til at tage byggeriet i brug. Det hedder en ibrugtagningstilladelse.

Kontakt