Tilbygning til hus

Få et overblik over de krav, du skal opfylde, hvis du skal bygge en tilbygning til dit hus. Find ud af hvordan du får en byggetilladelse.

Undersøg om byggeriet er tilladt i området

Ønsker du at lave en tilbygning til din ejendom er der et par ting, du skal undersøge først. Start altid med at undersøge plangrundlaget for at finde ud af, om der er en øvre grænse for, hvor store ejendomme må være i det område. Kig efter Kommuneplaner, Lokalplaner, Byplaner eller servitutter, der beskriver rammerne for området. Vi hjælper dig gerne. Du kan ringe til os på telefonnummeret i bunden af siden. Du kan også selv se her, hvilke planer der gælder for området.

Undersøg hvor meget du må bygge

Servitutter

Findes i store områder af København. Især i villaområder. De beskriver oftest hvor mange etager og hvor stor en del af grunden du må bebygge. Vær opmærksom på at servitutter anvender bebyggelsesgrad og ikke bebyggelsesprocent.

Lokalplaner

Findes blandt andet i boligområder med bevaringsværdige ejendomme. De plejer at beskrive højde, størrelse, anvendelse af og udseende på bygningerne i området. Skal ofte suppleres af bygningsreglementets kapitel 1, § 166-186.

Byplaner

Ældre type lokalplan. Skal suppleres af bygningsreglementets kapitel 1, § 166-186.

Bygningsreglement 2015

Bygningsreglementet gælder for hele Danmark og kapitel 1, § 166-186 har gode anvisninger på maksimal højde samt hvilke bygningsdele, der må overskride denne højde, mindste afstand til skel, maksimal bebyggelsesprocent og beregning af samme m.m. Alt sammen redskaber, der kan hjælpe dig til at finde ud af, hvordan du undgår at bygge for stort, for højt og for tæt på din nabo. Du kan også læse, at det ikke er tilladt at etablere beboelse i kældre, hvilket vil sige i rum hvor gulv er lavere end terrænet udenfor. 

Bebyggelsesprocent

Læg mærke til at Servitutter taler om bebyggelsesgrad, mens Lokalplaner og Bygningsreglementet taler om bebyggelsesprocent. Der er stor forskel på, hvordan de beregnes, og det er vigtigt at begge dele overholdes. Det er således ikke lovligt at overskride bebyggelsesgraden, selv om bebyggelsesprocenten er overholdt – eller omvendt.

Inden du kan afslutte byggeriet

Hvis du bygger et enfamiliehus eller bygger til et enfamiliehus, skal du være opmærksom på, at selv om vi ikke længere kontrollerer dine konstruktionstegninger og statiske beregninger, stiller vi alligevel krav om, at du sender dem ind til os, før du kan færdigmelde og afslutte dit byggeri.

For at få byggetilladelsen

Du skal søge digitalt, og i den digitale løsning vil du blive bedt om at dokumentere, at du overholder de krav, vi gennemgår på denne side. 

Kontakt