Tilbagebetaling af gebyrer efter vejloven

Læs om tilbagebetaling af gebyrer på fem områder inden for vejloven, og hvad du selv skal gøre, hvis du har betalt for meget

I 2018 blev alle de takster og gebyrer, som Teknik- og Miljøforvaltningen står for at opkræve, gennemgået, og det blev besluttet, at en række gebyrer skulle genberegnes, fordi lovhjemlen til opkrævningen havde ændret sig.

Genberegningen viste, at forvaltningen i årene 2016-2018 har opkrævet for meget på fem kategorier inden for vejloven:

  • Opstilling af containere, materiel, skurvogne mm.
  • Stilladsreklamer
  • Reklameskilte, Indre by
  • Flytning af murankre
  • Grundværdiafgift

Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre, hvis du mener, at du har ret til tilbagebetaling.

Forældelsesfrist

Som udgangspunkt gælder der en forældelsesfrist på tre år i denne type sager, hvilket vil sige, at man ikke kan få tilbagebetaling, hvis der er gået mere end tre år. Københavns Kommune har valgt at suspendere forældelsesfristen fra 1. november 2019 for at give de berørte parter en klar skæringsdato at forholde sig til, så man ikke risikerer at komme få dage for sent. Tilbagebetaling kan dermed komme på tale for gebyrer betalt efter 1. november 2016.