Task force 2018 for bedre erhvervsvilkår i København

  • Task force - bedre erhvervsvilkår i København
København - førende metropol for bæredygtig vækst innovation og talent.

Hele rapporten kan findes her. 

 

Om Task forcen

Task force for bedre erhvervsforhold i København blev nedsat på baggrund af følgende hensigtserklæring i Københavns Kommunes budgetaftale 2018: 

”Parterne er enige om i regi af Københavns Erhvervsråd at nedsætte en task force, som skal gennemgå virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale myndigheder, og fremlægge konkrete forslag til indsatser og forbedringer forud for forhandlingerne om budget 2019.”

Kontakt