Tæt på Familien

Tæt på Familien - omstilling af hjælpen til børn og unge i Københavns Kommunes socialforvaltning.

I 2015 igangsatte Socialforvaltningen i Københavns Kommune en ambitiøs omstilling af indsatsen for socialt udsatte unge. Vi kalder omstillingen ”Tæt på Familien”. Formålet er at øge den sociale mobilitet, så udsatte børn og unge får samme mulighed som andre for at leve et godt liv med trygge relationer, aktivt fritidsliv, uddannelse, job, bolig og en tro på fremtiden. På baggrund af de gode erfaringer på ungeområdet blev børneområdet i Socialforvaltningen i 2017 også en del af Tæt på Familien.

Tæt samarbejde med barnet og familien

Med Tæt på Familien tager vi udgangspunkt i barnet eller den unges ressourcer, udfordringer, sociale relationer og livsdrømme. Vi inddrager familien og netværket fra begyndelsen, og vi sammensætter skræddersyede og helhedsorienterede indsatser gennem koordineret samarbejde på tværs af myndighedsområdet, kommunale tilbud og lokale aktører.

Det er helt afgørende, at barnet og familien er en aktiv del af løsningen. At de ikke kun høres, men at de har en tydelig rolle i forhold til, hvordan den hjælp, de har brug for, tilrettelægges.

Samtidigt er Tæt på Familien en faglig omstilling til en tidligere og mere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Færre børn og unge skal anbringes uden for hjemmet, i stedet fokuserer vi på at opbygge ressourcer og stærke relationer i deres familie, netværk og lokalmiljø.

På vej tilbage til almenområdet

Socialforvaltningens specialiserede tilbud skal i højere grad ses som afgrænsede ’pitstop’ på vejen tilbage til almenområdet og familien. Når der fx er behov for anbringelse uden for hjemmet, satser vi oftere på korte og mere fokuserede forløb. Det kræver et tæt tværprofessionelt samarbejde. Det kræver, at sagsbehandleren er på forkant og har god fornemmelse for de enkelte forløb. Og det kræver også en familiefokuseret indsats, hvor den unge og forældrene aktivt er en del af samarbejdet.

Med Tæt på Familien skal børn og unge opleve

  • Tættere kontakt og øget dialog med deres sagsbehandler.
  • At der opbygges støttende relationer mellem dem selv, familien og personer i familiens omgangskreds.
  • At de inkluderes i det almindelige samfund gennem institutioner, skole, fritidsjob og aktiv fritid.
  • At indsatsen er sammenhængende og passer til de behov, som de selv og familien har.

Hvem er del af omstillingen?

Omstillingen involverer alle myndigheds- og foranstaltningsmedarbejdere i Socialforvaltningen, der arbejder med børn og unge. Det berører dog også vores samarbejdspartnere i andre forvaltninger og det lokale civilsamfund, som vi samarbejder med på nye måder.

Vi investerer i fagligheden

Med Tæt på Familien investerer vi massivt i fagligheden blandt medarbejderne i Socialforvaltningen: Der bliver tilført ekstra midler til ansættelse af yderligere myndighedspersonale, og der er udrullet et omfattende, bydækkende kompetenceudviklingsprogram for hele området, som både omfatter myndigheds- og institutionspersonale.

Programchef

Hallur Gilstón Thorsteinsson
Borgercenter Børn og Unge
Mail: E69C@sof.kk.dk 
Telefon: 2365 9376