Ny praksis for udbetaling af sygedagpenge

Har du fået standset din sygedagpengesag, før du modtog et brev om, at pengene ville stoppe, så kan du måske få genoptaget din udbetaling.

Ankestyrelsen har efter en dom i Landsretten truffet en principafgørelse (40-18), der ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge. Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har truffet en afgørelse om det. Kommunen må i sygedagpenge sager efter den nye principafgørelse 40-18 ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft. Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.

Genoptagelse af din sag

Københavns Kommune skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft.

Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig.

Hvordan får du genoptaget din sag? 

Du skal selv kontakte kommunen eller Ankestyrelsen, hvis du ønsker at din sag skal genoptages. Kommunerne og Ankestyrelsen har nemlig ikke mulighed for at finde alle de sager, som skal genoptages.

Sådan gør du - hvis det er Københavns Kommune

Hvis du mener, at din sag om standsning af sygedagpenge skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sag, kan du kontakte Københavns Kommune her: Anmodning om genoptagelse af sygedagpengesag.

Når vi har modtaget din henvendelse, vender vi tilbage inden for 10 arbejdsdage. Københavns Kommune vil derefter tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage din sag.

Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset - og ind til at du har modtaget en korrekt afgørelse. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om udbetalingen af dine sygedagpenge blev stoppet, før du modtog en afgørelse. Det gælder f.eks., hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig. 

Sådan gør du - hvis det er Ankestyrelsen 

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genoptagelse. Du skal derfor kontakte Ankestyrelsen:

Du kan læse mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside og læse mere om, hvad ”tilbagevirkende kraft” og andre vigtige begreber betyder nedenfor.