Supplerende tillæg

Supplerende tillæg kan være bistands- og plejetillæg, invaliditetsydelse, helbredstillæg eller personlige tillæg

Du finder en beskrivelse af, hvad de forskellige tillæg er og hvordan du eventuelt søger om et tillæg. 

Kontakt