Ren luft

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har fokus på, hvordan luftforureningens sundhedsskadelige konsekvenser kan begrænses.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev der afsat midler til indsatsen ’Øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København.’

Kontakt