Sundhedstilbud til hjemløse

Københavns Kommune har flere sundhedstilbud, der er tilpasset til udsatte borgeres behov

SundhedsTeam

SundhedsTeam kommer rundt i byen og tilser hjemløse borgere med sundhedsproblemer, hvor kontakten mellem sundhedssystemet og borgeren ikke fungerer. Det kan være borgere, som ikke har kontakt med egen læge, eller en borger som har svært ved at opholde sig i de rammer, der er på et hospital.

SundhedsTeam har ikke en klinik, så vi cykler rundt til de steder, hvor den enkelte borger opholder sig.

Al kontakt, planlægning og behandling foregår i tæt samarbejde med borgeren.

Kontakt
Sundholmsvej 18
2300 København S
Hjemmeside: Sundheds Team

Telefon
Borgere med sidste adresse i Indre by, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Brønshøj, Tingbjerg og Husum telefon: 27 64 81 00 eller 27 64 84 00
Borgere med sidste adresse på Amager, Christianshavn, Vesterbro, Sydhavnen, Valby og Vanløse telefon: 27 64 82 00 eller 27 64 83 00

Arbejdstid
Hverdage 8-16 - men der kan altid lægges besked på telefonsvareren.

Sundhedsrummet

Sundhedsrummet er et tilbud til stofafhængige og hjemløse, der opholder sig på gaden på Indre Vesterbro. Sundhedsrummet fungerer som lægefaglig praksis, der yder praksisydelser og henviser til behandling og specialisttilbud.

Sundhedsrummet arbejder med at:

  • styrke borgernes helbredssituation og livskvalitet
  • øge borgernes indflydelse på eget liv
  • gøre borgerne klar over egen livssituation, egne potentialer og udfordringer

Kontakt
Halmtorvet 9 D
1700 København V
Telefon: 28 80 08 17
Mail: sundhedsrum@denrundefirkant.dk
Hjemmeside: Sundhedsrummet

Åbningstider
Hverdage 10.00-12.30 og 13.00-16.00
Fodterapi: Mandag 10-16, onsdag10-16, torsdag 10-14

Stofindtagelse

Kommunen har desuden to stofindtagelsesrum; H17 og Skyen, som drives i samarbejde med Mændenes Hjem. 

Stofindtagelsesrummene er gratis at benytte og man kan som bruger komme og indtage sine stoffer anonymt. Der er sundhedsfagligt personale til stede i rummene, der yder råd og vejledning efter behov. 

Kontakt
Stofindtagelsesrummet H17
Slagterhusgade 2,
1715 København V

Kontakt
Mændenes Hjem
Lille Istedgade 2
1706 København V
http://maendeneshjem.dk/stofindtagelsesrum/

Kontakt