Styrket udskoling

I 2018-2021 er der fokus på at styrke udskolingen gennem en lang række aktiviteter for eleverne i 7-9 klasse i de københavnske folkeskoler.

Københavns Kommune har afsat 220 mio. kr. i perioden, og målet er at gøre skolen mere attraktiv for de ældste elever i de københavnske folkeskoler.

Flere valgfag og målrettede tilbud 

Styrkelsen af udskolingen vil ske gennem flere valgfag, linjer og praktiske elementer i skoledagen og gennem målrettede tilbud til både de fagligt svageste og dygtigste elever. 

Der kommer flere forløb i regi af Københavnerakademiet, som vil give de fagligt svage elever et ekstra løft i dansk og matematik, mens de dygtigste elever vil få mulighed for at blive udfordret gennem talentforløb og -camps i naturfag, matematik og musik.   

Udvidet brobygning og inddragelse af elever og forældre

Vi udvider også brobygningen til ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet. Det vil vi blandt andet gøre med flere praktikforløb og samarbejder med virksomheder.

Endelig vil vi inddrage både elever og forældre mere i udviklingen af udskolingen.

Indsatserne er udvalgt på baggrund af dialogmøder

De konkrete indsatser har vi fundet frem til i en dialog med faglige organisationer, elevorganisationer, ungeråd, klynge- og klubledere, skoleledelser og skolebestyrelser.

Sådan dokumenterer vi resultaterne

Vi følger og dokumenterer resultater af indsatserne via skolernes kvalitetsrapporter. 

Kontakt