Et København uden diskrimination

Københavns Kommune arbejder aktivt med at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser.

København skal være en by, hvor alle oplever sig som en ligeværdig del af fællesskabet. Kommunens årlige medborgerskabsundersøgelse viser dog, at 24 pct. af alle unge københavnere har oplevet diskrimination inden for det seneste år. For unge med anden etnisk baggrund end dansk gælder det for 43 pct. Derfor arbejder Københavns Kommune aktivt for at bekæmpe diskrimination i byen.

Et trygt natteliv
Diskrimination i nattelivet er fortsat en udfordring i København. Københavns Kommune er gået sammen med HORESTA og DRC for at sikre et trygt natteliv uden diskrimination - det skal ske gennem dialog og klare spilleregler. Indsatsen for at bekæmpe diskrimination består af flere elementer: et charter og undervisning. Københavns Kommune, HORESTA og DRC inviterer alle aktører i det københavnske natteliv, herunder restauratører, barer og diskoteker til at indgå i samarbejdet, så vi i fællesskab kan arbejde for et natteliv uden diskrimination. Læs mere om indsatsen her

Følg også Stemplet på Facebook
www.facebook.com/stemplet.kbh           

Dialogaktiviteter på skoler og ungdomsuddannelser 
Hvis unge oplever eller overværer diskrimination, er det afgørende, at de har viden om deres handlemuligheder. Københavns Kommune tilbyder derfor en række gratis aktiviteter på skoler og ungdomsuddannelser, der lægger op til refleksion, dialog og debat, så de unge får større viden om deres rettigheder og konkrete redskaber til at gå imod diskrimination. Læs mere om indsatsen her

Bekæmpelse af antisemitisme og islamofobi
Diskrimination af jøder og muslimer er et problem i København. Københavnerne skal derfor have større viden om de religiøse mindretal i byen. Med støtte fra Københavns Kommune har Det Jødiske Samfund i Danmark etableret et informationscenter, der oplyser om byens jødiske mindretal. Samtidig er der givet midler til oplysning om det muslimske mindretal.
For at få dialogen ud blandt byens borgere er der etableret et korps af dialogambassadører, hvor jøder og muslimer sammen udbreder viden. Dialogambassadørerne arbejder på at styrke unges viden om islam og jødedommen og nedbryde fordomme og stereotype forestillinger om de to religioner.
Ambassadørerne tilbyder workshops om dialog på ungdomsuddannelser og erhvervsskoler i hele København. Korpset af ambassadører er etableret i samarbejde med Mino Danmark og Jødisk Trossamfund og består af 5 unge med jødisk baggrund og 5 unge med muslimsk baggrund, der har alle har gennemgået en særlig træning i at engagere unge i dialog. 

Kontakt

Stemplet - diskrimination

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen