Spørgsmål til Socialudvalget i 2012

Læs spørgsmål stillet af medlemmer af Borgerrepræsentationen til Socialudvalget og Socialforvaltningen.

Kontakt