Udvalgets opgaver

Medlemmerne af Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne

Det er opgaver vedrørende

  • forebyggende sociale foranstaltninger inden for udvalgets område, 
  • økonomisk hjælp i særlige situationer og til særlige persongrupper, 
  • døgnanbringelser af børn og unge, 
  • personer med handicap, undtagen specialinstitutioner, herunder vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, klubber og fritidstilbud for 18-25-årige med handicap samt 7 undervisningstilbud, 
  • psykisk syge, herunder psykiatriske plejehjem og andre botilbud, 
  • den sociale indsats på det samlede misbrugsområde, herunder udlevering af sprøjter, kanyler mv., samt alkoholindsatsen, herunder E-huset i De Gamles By m.v., 
  • boligsocialt arbejde og boliganvisning til boliger efter sociale kriterier, 
  • kommunens institutioner og private og andre institutioner inden for udvalgets område, som kommunen har indgået overenskomst eller aftale med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, 
  • samarbejds- og kontraktforhold med Region Hovedstaden på psykiatriområdet, herunder indgåelse af sundhedsaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser og kommunal medfinansiering af regional psykiatribehandling. 

Du kan læse mere om udvalgets ansvarsområder i Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt.

Socialstrategien 2018-2022

En by med plads til alle. Det er visionen for København og københavnere med særlige behov. En by, hvor alle kan leve et værdigt liv. En by, hvor vi tager hånd om dem, der har brug for ekstra hjælp i hverdagen. En by, hvor alle har en plads i små som store fællesskaber. Læs mere om Socialstrategien

 

Kontakt

+45 51 62 5243
+45 24 52 14 97