Du er her

Udvalgets opgaver

Medlemmerne af Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne

Det er opgaver vedrørende

  • forebyggende sociale foranstaltninger inden for udvalgets område,
  • indkomstoverførsler, bl.a. førtidspension m.v. og økonomisk hjælp i særlige situationer og til særlige persongrupper,
  • døgnanbringelser af børn og unge,
  • handicappede, undtagen specialinstitutioner, herunder vuggestuer, børnehaver, fritidshjem,klubber og fritidstilbud for de handicappede 18-25 årige samt 7 undervisningstilbud,
  • psykisk syge, herunder psykiatriske plejehjem og andre botilbud,
  • den sociale indsats på det samlede misbrugsområde, herunder udlevering af sprøjter, kanyler mv., samt alkoholindsatsen, herunder E-huset i De Gamles By m.v.,
  • boligsocialt arbejde og boliganvisning, dog ikke boliger, der ligger under andre udvalg,
  • kommunens institutioner og private og andre institutioner inden for udvalgets område, som kommunen har indgået overenskomst eller aftale med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen,
  • samarbejds- og kontraktforhold med Region Hovedstaden på psykiatriområdet, herunder indgåelse af sundhedsaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser og kommunal medfinansiering af regional psykiatribehandling.

Du kan læse mere om udvalgets ansvarsområder i Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt.

Socialudvalgets grundlagspapir

Grundlagspapiret udstikker retningen for Socialudvalgets og Socialforvaltningens arbejde for 2014-2017.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.