Medlemmer

Oversigt over medlemmer af Socialudvalget
Borgerrepræsentant
Socialistisk Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten
Løsgænger
Socialdemokratiet
Det Konservative Folkeparti
Radikale Venstre. Formand for Socialudvalget
Socialdemokratiet
Socialdemokratiet
Borgerrepræsentant
Enhedslisten
Radikale Venstre