Du er her

Socialstrategi

- Et godt liv for alle københavnere. Socialudvalgets Socialstrategi

Med Socialstrategien vil Socialudvalget sikre, at der skabes et fælles fundament for udvikling af alle københavneres mulighed for livskvalitet og social mobilitet.

Strategien skal være med til at sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser i Socialforvaltningen fx mellem barn og voksen, og mellem sindslidelse og misbrug. Samtidig giver strategien plads til, at ledere og medarbejdere lokalt kan udfolde og udvikle deres faglighed og viden og sammen med københavnerne skabe gode veje til målet om livskvalitet og social mobilitet.

Socialstrategien udfolder og konkretiserer de socialpolitiske mål og visioner, som Socialudvalget vedtog i udvalgets grundlagspapir og ni socialpolitiske pejlemærker, der sætter de overordnede mål for Socialforvaltningens arbejde i indeværende valgperiode 2014-2017.

Grundlagspapiret formulerer desuden fire overordnede principper, som Socialstrategien også bygger på:

  • Princip 1: Vi sætter tidligt ind
  • Princip 2: vi støtter borgerne i at udvikle egne kompetencer og ressourcer
  • Princip 3: Vi arbejder sammen - med borgere, pårørende, netværk og frivillige foreninger i civilsamfundet
  • Princip 4: Vi lytter og sørger for, at borgerne får en god behandling

Strategien er blevet til på baggrund af drøftelser mellem politikere, medarbejdere, organisationer og københavnere, der er i kontakt med Socialforvaltningen om deres hverdag, deres drømme samt deres forslag til ting, der skal gøres anderledes.

Læs mere om Københavns Kommunes arbejde med de forskellige områder herunder.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.