Socialrådgivere på skolerne

Samtlige folkeskoler i København har tilknyttet en socialrådgiver, som man kan henvende sig til, hvis man ønsker hjælp eller rådgivning.

Skolesocialrådgiverordningens baggrund og formål

Ordningen er en del af Københavns Kommunes strategi for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier og skal ses som en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats rettet mod børn og unge med bekymrende trivsel og udvikling samt sårbare og udsatte børn og unge i København. Skolesocialrådgiverne fungerer som Socialforvaltningens forpost og skal i samarbejde med skolen sikre at relevant støtte til elever med sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder samt deres familier tilbydes så tidligt som muligt.

Formålet med skolesocialrådgivernes indsats er:

  • At yde en tidlig indsats, således elevens problemer ikke udvikler sig
  • At fremme dialogen mellem familien og Socialforvaltningens børnefamilieenheder   
  • At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedr. en elevs trivsel og udvikling
  • At understøtte og sikre dialogen mellem børnefamilieenhed og skole, når der udarbejdes underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens elever
  • At understøtte skolerne i udarbejdelsen af kvalificerede underretninger om elever med bekymrende trivsel og udvikling, når problemerne ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner, skolen normalt anvender

Skolesocialrådgiverne skal således understøtte skolen i arbejdet med børn og unge med bekymrende trivsel og udvikling samt sårbare og udsatte børn og unge. Dette indebærer bl.a. understøttelse af fastholdelse i almensystemet samt medkoordinering af indsatsen for de elever, der hører under Servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge. Skolesocialrådgivernes rådgivningstilbud har hjemmel i Servicelovens § 11, stk. 3 om åben rådgivning og vejledning, og skolesocialrådgiverfunktionen er således udelukkende en tidlig forebyggende indsats med fokus på at understøtte skolernes indsats, før der er behov for en særlig støtte via Socialforvaltningens børnefamilieenheder.

Skolesocialrådgiverne er ikke sagsbehandlere i børnefamilieenheden. Hvis en elev har en sag i børnefamilieenheden er det således dennes sagsbehandler, skole og forældre m.fl. samarbejder med.