Socialrådgivere i daginstitutioner

Tilbud til familier om socialfaglige råd og vejledning og/eller kortere rådgivende forløb.

Formålet med ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner er at styrke den tidlige indsats for familier og deres børn i ½- 6 års alderen, som går i vuggestue eller børnehave, og som har sociale problemer eller er i risiko for at udvikle dem.

Ordningen blev etableret i 2011 og retter sig primært mod børn, som vækker bekymring, men hvor barnet og familiens udfordringer stadig er så små, at de kan håndteres i det forebyggende arbejde efter Servicelovens § 11, uden at der opstartes en sag i Socialforvaltningen.

I dag omfatter ordningen 112 af de 426 kommunale og selvejende daginstitutioner i København. Den dækker godt 5.500 børn, og omkring 1.500 børn og familier har siden ordningen startede været i kontakt med en daginstitutionssocialrådgiver.

De enkelte daginstitutionssocialrådgivere er ansat i de lokale børnefamilieenheder og er i gennemsnit tilknyttet 11 institutioner, hvor de fast kommer minimum én gang om måneden.

Opgaver

Socialrådgivernes arbejde i daginstitutionerne er bygget op omkring tre kerneopgaver:

  • yde socialfaglig vejledning og sparring til pædagoger i forhold til børn, der vækker bekymring. De skal være med til at afklare pædagogens bekymring og vejlede om handlemuligheder ift. at skabe forandring for barnet og familien. De kan også bistå institutionen i forhold til samtalen med forældrene, og kan give sparring i forhold til at skrive den korrekte underretning.
  • tilbyde familier socialfaglig råd og vejledning og/eller iværksætte kortere rådgivende forløb.
  • bygge bro mellem Socialforvaltningen og daginstitutionen, lette kommunikationen og give institutionerne en nem og smidig adgang til Socialforvaltningen. Skolesocialrådgiverne skal generelt bidrage til at styrke samarbejdet og den fælles forståelse mellem forvaltningerne. De skal også være brobygger ift. forældrene, så det sikres, at der skabes en god overgang til Socialforvaltningen, hvis det er nødvendigt at sende en underretning.

Du kan kontakte personalet i dit barns institution for høre, om der er tilknyttet en socialrådgiver.