Du er her

Socialforvaltningens retning og mål

Se hvordan Socialforvaltningen arbejder med at realisere Socialstrategien

Socialstrategien skal sikre, at der skabes et fælles fundament for udvikling af alle københavneres mulighed for livskvalitet og social mobilitet.

Strategien skal være med til at sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser i Socialforvaltningen f. eks. mellem barn og voksen, og mellem sindslidelse og misbrug. Samtidig giver strategien plads til at ledere og medarbejdere lokalt, kan udfolde og udvikle deres faglighed og viden sammen med københavnerne og skabe gode veje til målet om livskvalitet og social mobilitet.

Socialstrategien bygger på fire overordnede principper:

  1. Vi sætter tidligt ind
  2. Vi støtter borgerne i at udvikle egne kompetencer og ressourcer
  3. Vi arbejder sammen med borgere, pårørende, netværk og frivillige foreninger i civilsamfundet
  4. Vi lytter og sørger for at borgerne får en god behandling

De fire principper går igen i de redskaber, som Socialforvaltningen bruger for at realisere Socialstrategien.

Fokus på effekten af det vi gør 

Socialforvaltningen i København arbejder målrettet på at sikre, at det vi gør også virker.
Læs mere om Socialforvaltningens effektstyring og -måling. 

 

FIT - Feedback Informed Treatment

I Københavns Socialforvaltning arbejder vi med Feedback Informed Treatment (FIT), et redskab som SOF har erfaring i at arbejde med. Særligt de sidste 3-5 år er der sket en stigning i FIT-aktiviteterne i forvaltningen. Læs  mere om FIT - Feedback Informed Treatment. 

 

Brugertilfredshedsundersøgelser

I Socialforvaltningen interesserer vi os for, om borgerne er tilfredse med den service og de ydelser de modtager

 

Kvalitetsudvikling i Socialforvaltningen

Socialforvaltningen arbejder løbende på at kvalitetsudvikle, for vi har en ambition om at være en organisation, hvor vi hjælper hinanden på tværs af tilbud, centre og målgruppeområder til gavn for borgere. Læs mere om kvalitet i SOF 

 

Rammeaftale med Region Hovedstaden

Socialforvaltningen samarbejder med Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om udviklingstrategi for det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategi og styringsaftale for det specialiserede socialområde 2018

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.