Socialforvaltningens direktion

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af Socialforvaltningen.

Samtidig har direktionen ansvaret for, at borgmesterens og Socialudvalgets beslutninger bliver ført ud i livet.