De Centrale Enheder

De centrale enheder består af Ledelsessekretariatet og fagkontorer. Sammen styrker de samarbejdet med borgercentrene og direktionen.

Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatet er ansvarlig for betjeningen af Socialudvalget, borgmesteren og direktionens og sikre gode, professionelle rammer for deres arbejde. Ledelsessekretariatet består af udvalgsteamet, forkontoret, direktionssekretærerne, klageenheden og kommunikation & presse.

Kontorchef: Emil Dyred
Mail: KC8X@kk.dk

Kontoret for Socialpolitik og Udvikling 
Kontoret for Socialpolitik og Udvikling består af medarbejdere fra ViA, Borgerens Plan, Kvalitet i SOF, Strategi og Data og supervisorer fra Faglig Understøttelse samt medarbejderne, der arbejder med politikerbetjening, direktionsbetjening og policyudvikling i forvaltningen.

Kontorchef Eva Stokbro Jensen
Tlf.: 53 65 14 25
Mail: DA57@kk.dk

Regnskab og Kontrakt 
Regnskab og Kontrakt tager sig bl.a. af forvaltningens regnskab, kontoplaner, kontrakter samt indkøb og udbud. Kontoret står også for mellemkommunale refusioner og opkræver husleje af nogle af vores borgere.

Kontorchef Lone Berner Wolff
Tlf.: 24 98 10 45
Mail: BK7A@kk.dk

Økonomi og Byggeri
Økonomi og Byggeri har ansvaret for de overordnede rammer for økonomistyringen. Det omfatter både økonomiske analyser, udvikling af nye styringskoncepter og værktøjer samt at koordinere de løbende processer omkring budgettet – herunder budgetproces, udmelding, opfølgning og afrapportering. Økonomi og Byggeri koordinerer også alle byggeprojekter i forvaltningen. 

Kontorchef Anders Johannes Kristensen 
Tlf. 21 47 22 10
k64r@kk.dk 

Organisationsudvikling
Organisationsudvikling rådgiver om og løser opgaver inden for bl.a. tillidsdagsordenen, ledelses- og kompetenceudvikling, sygefravær og trivsel, arbejdsmiljø, særlige beskæftigelsesordninger og MED-organisationen. Til Organisationsudvikling hører også SOF-konsulenterne samt Servicecentret. 

Kontorchef Tine Kock Nielsen
Tlf.: 21 74 99 43
Mail: JB0Q@kk.dk

Digitalisering
Digitalisering arbejder for at sikre en god digital understøttelse af Socialforvaltningen og varetager den samlede porteføljestyring af teknologi- og digitaliseringsprojekter, som skal være med til at sikre en god service til udsatte borgere. Herunder at sætte de strategiske rammer for det digitale arbejde i forvaltningen. Det omfatter analyser og business cases til nye digitale tiltag, udvikling og implementering af It-projekter samt drift af diverse It-systemer.

Derudover også rådgivning om It-sikkerhed, telefoni samt fokus på velfærdsteknologi og ledelsesinformation.  

Kontorchef Ina Corydon
Tlf.: 24 65 22 25
Mail: JA0I@kk.dk

 

 

Kontakt