Sociale eller psykiske problemer

Socialforvaltningen har en række tilbud om støtte og rådgivning til børn, unge og familier, der har brug for hjælp til at håndtere hverdagen

Rådgivning og støtte til dig eller din familie 

Måske skændes I meget derhjemme, måske virker dit barn trist og passer ikke sin skole, måske er din teenager på vej ud i kriminalitet - eller noget helt andet. Måske du selv er barn eller ung og har brug for én at tale med dine problemer om. Uanset hvad grunden er, og uanset hvordan det opleves, så er du altid velkommen til at kontakte et af vores gratis rådgivnings- og støttetilbud. Vi har tilbud til både børn, unge og forældre. 

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung 

Hvis du er bekymret for et barns eller en ungs trivsel, udvikling eller sikkerhed, så er det vigtigt, du kontakter kommunen

Borgercenter Børn og Unge 

Borgercenter Børn og Unge har myndighedsansvaret for kommunens indsats over for børn og unge, der har behov for særlig støtte. Hvis du har spørgsmål eller måske er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, er du velkommen til at kontakte én af Borgercenter Børn og Unges lokale enheder.

Se en oversigt over lokale enheder i Borgercenter Børn og Unge.
Læs mere om Borgercenter Børn og Unge.