Sankt Jørgens Sø

  • llustration af Sankt Jørgens Sø scenarie 1 (Niras, Københavns Kommune)
  • llustration af Sankt Jørgens Sø scenarie 2 (Niras, Københavns Kommune)
  • llustration af Sankt Jørgens Sø scenarie 3 (Niras, Københavns Kommune)
  • llustration af Sankt Jørgens Sø scenarie 1 2 3 (Niras, Københavns Kommune)
I fremtiden kan Sankt Jørgens Sø fungere som et regnvandsbassin, der opmagasinerer og forsinker regnvandet fra områdets vandopland.

Sankt Jørgens Sø indgår i planen for skybrudssikring af store dele af Nørrebro og Frederiksberg. Søen kan omdannes, og der kan laves et større grønt byrum, så den i fremtiden kan fungere som et regnvandsbassin ved skybrud. Samtidig skal den fortsat være et rekreativt rum for søernes mange brugere.

Nu skal der træffes en politisk beslutning om hvilken løsning, der skal arbejdes videre med. København og Frederiksberg kommuner har udarbejdet tre scenarier, der kan klimatilpasse Søen. Læs mere om projektet og de se tre scenarier

Kontakt