Dialogmøder om elevernes motivation i udskolingen

Kom til dialogmøde d. 28. november eller d. 3. december 2018, og giv dine input til, hvordan vi skaber motivation for de ældste elever.

Det skal være fedt at gå i skole - også når man går i de ældste klasser. Vil du være med til at drøfte med elever, forældre, politikere og skoler, hvordan vi i København kan skabe en motiverende skoledag for byens udskolingselever, så kom til dialogmøde: 

Møderne foregår: 

Den 28. november 2018 på Katrinedal Skole, Vanløse Allé 44, 2720 Vanløse 
(for skoler m.fl på Nørrebro, Bispebjerg og i Brønshøj og Vanløse)

Den 3. december 2018 på Vesterbro Ny Skole, Slesvigsgade 6, 1762 København V.
(for skoler m.fl. på Amager, Indre By, Østerbro, Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave)

Programmet for møderne er dog identiske, så du kan vælge den placering og dato, der passer dig bedst. 

Tilmelding

Tilmeld dig senest fredag den 23. november via dette link: Tilmelding til dialogmøde

Program for dialogmøderne

  • Kl. 17.00: Velkomst ved Jesper Christensen, Børne- og Ungdomsborgmester
  • Kl. 17.10: Oplæg om unges motivation i folkeskolen ved Tilde Mette Juul, Center for Ungdomsforskning
  • Kl. 17.45: 1. workshoprunde: Hvordan arbejder skolerne med at understøtte elevernes motivation? Korte oplæg og dialog ved praktikere fra skoleverdenen.
  • Kl. 18.15: Pause med sandwich
  • Kl. 18.45: 2. workshop: Verdens bedste udskoling! Drømmescenarier og korte oplæg og dialog ved repræsentanter fra Ungerådet og Københavns Fælleselevråd.
  • Kl. 19.15: Opsamling og afslutning
  • Kl. 19.30: Tak for i dag v. Jesper Christensen, Børne- og Ungdomsborgmester

Dine input er vigtige

Formålet med dialogmøderne er at styrke den demokratiske dialog om folkeskolens udvikling ved at drøfte den motiverende skoledag på tværs af skoler, forældre, elever, politikere, borgere, forskere og andre nysgerrige.

Formålet er også give skolerne ny inspiration til at arbejde med den motiverede skoledag, at politikerne får input til det politiske arbejde og at elever, forældre og borgere i kommunen får input til videre dialoger i de demokratiske kanaler, fx elevråd, skolebestyrelse, offentlige dialoger, mv.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.