Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. december 2005

 

 

25.      Medlemsforslag om undersøgelse af udbredelsen af religiøs fundamentalisme på Københavns Kommunes uddannelsesinstitutioner (udsat sag)

  J.nr. 281249

 

 

INDSTILLING

 

Venstre og Dansk Folkeparti har i mail af 14. oktober 2005 anmodet om at få en sag på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets dagsorden om:

 

"Venstre og Dansk Folkeparti foreslår, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkender,

 

at der indledes en ekstern undersøgelse af udbredelsen af religiøs fundamentalisme på Københavns Kommunes uddannelsesinstitutioner, herunder hvilke typer af organisationer, der i givet fald er tale om samt omfanget af forsøg på hvervning af uddannelsessøgende. Undersøgelsen skal iværksættes med henblik på at sikre en bedre integration af unge i Københavns Kommune,

 

at der indhentes tilbud blandt interesserede firmaer,

 

at Uddannelses- og Ungdomsudvalget opfordrer Økonomiforvaltningen til at udarbejde kommissorium for undersøgelsen samt et forslag til finansiering af undersøgelsen, som forelægges Økonomiudvalget inden den 1. december 2005,

 

at Københavns Kommune retter henvendelse til regeringen med henblik på at undersøge mulighederne for at igangsætte en tilsvarende undersøgelse på privatskoler - herunder de såkaldte Koranskoler - beliggende i Københavns Kommune.

 

 

Motivering:

 

Venstre og Dansk Folkeparti ønsker at afdække omfanget af religiøse fundamentalistiske organisationers rolle på de københavnske uddannelsesinstitutioner - herunder især deres eventuelle forsøg på at hverve medlemmer blandt de uddannelsessøgende.

 

Undersøgelsens resultater skal, afhængig af problemets omfang, danne grundlag for en egentlig kommunal strategi for imødegåelse af udbredelsen af religiøs fundamentalisme på Københavns Kommunes uddannelsesinstitutioner og sikre en bedre integration af unge i kommunen."

 

 

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 30. november 2005:

 

Sagen blev udsat.

 

 

RESUME

Venstre og Dansk Folkeparti har i mail af 14. oktober 2005 anmodet om at få en sag på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde om at der indledes en ekstern undersøgelse af udbredelsen af religiøs fundamentalisme på Københavns Kommunes uddannelsesinstitutioner.

 


SAGSBESKRIVELSE

Venstre og Dansk Folkeparti har i mail af 14. oktober 2005 anmodet om at få en sag på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde om at der indledes en ekstern undersøgelse af udbredelsen af religiøs fundamentalisme på Københavns Kommunes uddannelsesinstitutioner.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Notat af 10. november 2005 fra forvaltningen