UngeBR

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 26. marts 2007

 

CO2 udslip

CO2 udslip

 

 

Vi er i gang med en kampagne for de sjællandske skoler om at nedsætte CO2 udslippet. I den forbindelse ønsker vi et lovforslag i Københavns Kommune, der fokuserer på de mest forurenende kilder: scootere og plæneklippere.

Ønsket er, at alle knallerter og scootere skal udstyres med filtre eller katalysatorer.

(Stillet af Mathias, Caja, Eva og Anne Sophie, Sankt Annæ Gymnasium)

(Teknik- og Miljøudvalget)