UngeBR

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 26. marts 2007

 

Københavns fælleselevråd

Københavns fælleselevråd

 

 

For at kunne skabe en reel grobund for elevdemokrati, skal der også være et forum, hvor dette kan udvikles. Vi foreslår derfor:

·        Kommunen skal gøre en aktiv indsats for at få KFE genindført

Forudsætningerne for en vellykket opstart er derfor at:

·        Der udnævnes en kontaktperson, som bliver pålagt at svare på spørgsmål og hjælpe KFE, i det omfang KFE ønsker det.

·        Kommunen skal stille lokaler til rådighed for mødeafholdelse, aktiviteter og initiativer lavet/taget af KFE.

·        KFE skal tildeles reel politisk indflydelse og  magt i uddannelsespolitiske spørgsmål.

(Stillet af Mathilde, Monja Fathima, Troels, Mathias  og Rebecca, Randersgades Skole)

(Børne- og Ungdomsudvalget)