UngeBR

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 26. marts 2007

 

Rengøring og toiletter på skolerne

Rengøring og toiletter på skolerne

 

 

Bedre rengøringsstandard og toiletstandard på skolerne.

Punktet har været oppe gennem hele skoleåret – også i det lille elevråd.

Der er ikke mere tid til rengøring, får vi at vide.

Vi har fået lavet forbedringer på nogle toiletter på skolen, men der er stadig for dårlige forhold.

(Stillet af Yousif elevrådet på Sønderbro Skole)

(Børne- og Ungdomsudvalget)