UngeBR

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 26. marts 2007

 

Førstehjælp i folkeskolen

Førstehjælp i folkeskolen

 

 

Undervisning i førstehjælp i skolerne til alle elever fra 3. klasse, samt alle lærere og andet pædagogisk personale.

(Stillet af Laura, Michael og Kathrine, Sundpark Skole)

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)