UngeBR

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 26. marts 2007

 

Flere offentlige toiletter i København

Flere offentlige toiletter i København

 

 

Unge opholder sig ofte i byens gader og på pladserne. Der mangler toiletter.

(Stillet af Yousif elevrådet Sønderbro Skole)

(Teknik- og Miljøudvalget)