UngeBR

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 26. marts 2007

 

Billigere prævention

Billigere prævention

 

 

Billigere prævention til unge. Mellem 15-18 år.

(Stillet af Sarah, Mads og Mie, Vanløse Skole)

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)