UngeBR

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 26. marts 2007

 

Flere jobmuligheder + større frikort

Større jobmuligheder + større frikort

 

 

Flere jobmuligheder til unge mellem 13-15 år. Frikortet skal sættes op til 50.000 kr.

(Stillet af Abla, David og Tanja, Vanløse Skole)

(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)